Regulamin

Regulamin

 • REGULAMIN
 • ZWROTY

  Odstąpienie od umowy sprzedaży

  1.   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa  ma prawo odstąpić od umowy kupna, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania towaru.

  2.   Za datę wydania uznaje się dzień przekazania towaru przewoźnikowi tj. "Poczcie Polskiej" lub firmie spedycyjnej.

  3.   W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na piśmie w określonym terminie, a ponadto zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie niezmienionym tj. bez śladów używania, oraz kompletnego zawierającego oryginalne opakowanie i komplet wyposażenia o ile takowe zostało dostarczone

  4.   W przypadku zmiany stanu towaru tj. jeśli sprzęt nosi ślady używania, odstąpienie od umowy nie jest możliwe. Nie przyjmujemy także zwrotów:
  - towarów sprowadzanych na Państwa indywidualne zamówienie,
  - towarów wykonanych na indywidualne zamówienie

  5.  W przypadku odstąpienia od umowy, koszt dostarczenia przesyłki spoczywa na Kliencie. Do przesyłki należy dołączyć kopie faktury VAT lub oryginał dowodu sprzedaży wraz ze wszystkimi dokumentami wydanymi w dniu zakupu. Należy podać dokładne dane, wraz z numerem rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy za zakupiony towar.

  6.   W przypadku gdy Klientowi została wystawiona faktura VAT, zwrot zapłaconej kwoty może nastąpić dopiero po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru i kompletu dokumentów. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt transportu

  7.   Sprzedawca nie zwraca kosztów transportu gdyż zgodnie z ustawą nie podlega odstąpieniu umowa dotycząca usług.


  CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Natychmiast po otrzymaniu zamówienia wysyłamy wszystkie dostępne towary, zwykle trwa to od 1 do 5 dni roboczych.
 • KOSZT WYSYŁKI
  Koszty doręczenia przesyłki doliczane sa do wartosci towaru. Koszty sa stałe i nie zależa od ciężaru paczki.
 • W chwili obecnej wszystkie przesyłki na terenie Polski wysyłamy kurierem
 • Kurier wpłata na konto - 20 PLN
 • Kurier pobranie - 30 PLN
  Kurier  INTERNATIONAL - 120 PLN
 • Jeśli długość transportowa paczki przekracza 150 cm do kosztów wysyłki nalezy dodać 10 PLN
 • Zamówienia powyżej 1000 PLN wysyłane są na terenie Polski na nasz koszt.

 • Przesyłki wysyłamy wyłącznie firmą kurierską
 • Zamawianie
 • Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru do koszyka zakupów, a następnie wypełnienia formularza zamówienia.
  Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie, przez Fishingrod.pl
  Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru po złożeniu stosownego pisemnego oświadczenia.
  Brak elektronicznego potwierdzenia zamówienia w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika, w formie wiadomości zwrotnej email, powoduje anulowanie danego zamówienia przez Fishingrod.pl i odstąpienie od jego realizacji.
  Użytkownik, który zamówił usługę oferowaną na stronach internetowych Fishingrod.pl i potwierdził zamówienie w formie wiadomości zwrotnej email wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usługi.
 • Płatność
 • Użytkownik może dokonać zapłaty za zamówiony towar lub usługę w wybrany przez siebie sposób:
  * przelewem lub przekazem, także z wykorzystaniem usług płatności elektronicznych  PayPal,
  * gotówką przy odbiorze przesyłki po wcześniejszym uzgodnieniu .
  Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za zamówiony towar lub usługę na stronach internetowych Fishingrod.pl
  Fishingrod.pl rezerwuje sobie prawo do żądania od Użytkownika dokonania przedpłaty w przypadku zamówień przekraczających kwotę 500 PLN, która w przypadku trwałego braku zamówionego towaru zostanie Użytkownikowi zwrócona.
 • Odbiór towaru na specjalne zamówienie
 • Wszystkie towary zamówione na specjalne życzenie (zamówienie wędek lub towarów nie dostępnych w ofercie) należy odebrać do 30 dni od ustalonej daty odbioru. Towary nie odebrane do tego terminu zostaną sprzedane ,a ewentualna wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy.
 • Polityka prywatności
  
  
  1. DEFINICJE
  
  1.1. Administrator – TRIGO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kotakt tel. 782256478 lub formularz kontaktowy na tej stronie
  
  1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  
  1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  
  1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  
  1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.fishingrod.pl
  
  1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
  
  2. PRYWATNOŚĆ
  
  2.1. Powierzone przez Użytkownika dane są przetwarzane przez TRIGO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3,5 ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zamówień, a także w celach marketingowych, polegających na wysyłaniu do Użytkowników komunikatów o usługach, produktach, a także ofertach specjalnych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji.
  
   2.2 TRIGO Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych. Stosowane przez nas procedury chronią dane przed ingerencją osób niepożądanych. Do danych osobowych, znajdujących się w bazie danych FishingRod.pl mają dostęp tylko uprawnione do tego osoby. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu oraz rejestrując swoje dane w formularzu dostępnym na stronach internetowych FishingRod.pl, wyraża równocześnie zgodę na sposób przetwarzania danych Użytkownika przez FishingRod.pl.
  
  3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
  
  3.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
  
  4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
  
  KORZYSTANIE Z SERWISU
  
  4.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
  
  4.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, rezerwacji produktów w ramach usługi rezerwacji produktów, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  
  4.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  
  4.1.3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  
  4.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  
  4.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  
  4.1.6. w celach marketingowych Administratora
  
  Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
  
  
  
  
  Informacja o plikach cookies.
  
  Serwis korzysta z plików cookies.
  
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
  
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  
  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  
  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  
  Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  
  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  
  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/